Uluslararası İlişkiler, bilim dalı olarak Bilim Literatürüne 1945 yılı sonrası girmesine rağmen, devletler arasındaki her türlü siyasal, kültürel ve ekonomik alanlardaki ilişkileri irdeleyen bilim olarak insanoğlunun yarandığı günden itibaren var olmaktadır.

Bu bölüm dünyada en prestijli bölümlerden biri olmaktadır. Bölüm mezunlarımız Dış İşleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, dış ülkelerde bulunan büyükelçilik, temsilcilik, misyon şeflikleri ve başkonsolosluk gibi devlet birimleri tarafından istihdam edilme alanına göre ilk sıradadırlar.
 
Bölümümüzün öğrencileri mezuniyetleri sonrası devletin çeşitli kademelerinde kolayca istihdam edilebilmekle birlikte hem de özel sektör tarafından da öncelikli olarak tercih edilmektedirler.
 
Bölümümüz, öğrencilerin uluslararası gelişmeleri analitik biçimde yorumlayabilmelerini sağlayacak çok yönlü bilimsel bir bakış açısı edinebilmeleri için gerekli bilişsel altyapı ve bilgi donanımını sağlamaktadır.
 
Birinci sınıftan önce akademik becerileri geliştirmeyi hedefleyen formasyon, Rusça ve İngilizce hazırlık dersleriyle başlayan Bölümümüzün ileriki yıllarında siyasi tarih, siyasi düşünceler tarihi, mantık bilimi, anayasa hukuku ve uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası örgütler, dünya politikası, Türk dış politikası gibi zorunlu dersler ve Avrupa Birliği'nden Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya'ya uzanan bir dizi bölge odaklı seçmeli ders yer almaktadır.
Uluslararası İlişkiler Bölümü, çeşitli öğrenci etkinlikleri, mezuniyet sonrası iş ve meslek tercihleri, Dışişleri Bakanlığı sınavlarına hazırlık ve lisansüstü eğitim konularında öğrencilere danışmanlık yapmaktadır.
 
 
 

Saygılarımla,

Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Kars Kafkas Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı